Pfadichopfholz.ch

Eric Utzinger v/o Naruto Eric Utzinger v/o Naruto
Einheitsleiter
Säumerstrasse 58, 8800 Thalwil
naruto(at)pfadichopfholz.ch
079 132 08 11
Hannah Fairless v/o Kalimba Hannah Fairless v/o Kalimba
Einheitsleiterin
Im Sidefädeli 1, 8803 Rüschlikon
kalimba(at)pfadichopfholz.ch
078 694 63 67

 

 

Jamin Eberhard v/o Koala Jamin Eberhard v/o Koala
Gruppenleiter
koala(at)pfadichopfholz.ch
076 594 36 12
David Rüegger v/o Wookie David Rüegger v/o Wookie
Gruppenleiter
wookie(at)pfadichopfholz.ch
079 617 26 66
Alwin Flühmann v/o Banchi Alwin Flühmann v/o Banchi
Gruppenleiter
banchi(at)pfadichopfholz.ch
079 906 41 56